Kişisel Gelişim
Hayatımızın her döneminde değişim halindeyizdir. Bebeklikten çocukluğa, çocukluktan ergenliğe ve ergenlikten yetişkinliğe hayatımızın her alanında değişim devam etmektedir. Hayat bizlere değişmeyen tek gerçeğin, değişim olduğunu yaşatmaktadır. Değişim, bizler için bazen keyfi olabilirken bazen de sancılı olabilmektedir Ancak ne olursa olsun değişim her dönem herkes için geçerlidir. Değişimle ilgili temel mesele ;değişimi pozitif hale getirebilmek ve değişimi bir gelişim haline sokabilmektir.

Yaşam içinde ebeveynlerin, çocukluklarının gelişimlerine gösterdikleri özeni, kendi kişisel gelişimlerine veremediklerini gözlemleriz. Bunun farklı nedenleri olabilmektedir. Yaşamda tutunma mücadelesinin çok zor geçmesi ve bu mücadele sırasında yaşanan yorgunluklar; ebeveynleri yaşam karşısında zaman zaman isteksiz hale sokabilmektedir. Ebeveynler, yaşamlarında kendilerini unutabilmekte ve kendi yaşamlarına gereken özeni gösterememektedir. .

Ebeveynler için, yapılacak olan birçok küçük şey gözde büyürken; üşenme ve tembellik yaşanabilmektedir. Beğenmeme problemi ortaya çıkabilmektedir. Beğenmeme, küçümsemeyi getirmektedir. Sonuç olarak küçümseme, hayat tembelliği ve kolay sıkılma ile birlikte ebeveynlerin hayatına hakim olabilmektedir. Ebeveynler için kendini geliştirmekten çok kendini bırakıvermek yaşanabilmektedir. .

Ebeveynler dünyasında bunlar yaşanırken, ailelerin çocuklarının yaşamlarıyla ilgili tutumları farklılık göstermektedir. Türk toplumunda çocuk çok değerli bir varlıktır. Çocuğa verilen değer, çocukların kişisel gelişimlerinin dikkate alınmasını sağlar. Kişisel gelişime bakış; Konu çocuk olunca, kişisel gelişime bakış açısı değişebilir. .

Anne babalar, çocuklarının sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmeleri için çocuklarının geleceklerini en iyi şekilde inşa etmeye çalışırlar. Ellerinden geleni yapıp tüm imkanlarını seferber ederler. Türk toplumda kültürel olarak aileler, gelecek inşasının en iyi yolunun eğitimden geçtiğine inanmaktadır. Eğitim bazen sadece okulla kalabilirken, bazen ise okul dışı eğitimlerle-faaliyetlerle takviye edilir. Ailenin ilgisi-özeni, çocukların alacakları eğitimin niteliğini belirlemektedir. Bunun diğer bir adı da Kişisel Gelişimdir. Kişisel gelişim anne babayla evdeki yaşamla başlayıp okulla devam eder… .

Kişisel Gelişim Nedir? .

*Kişisel gelişim anne babayla geçirilen aktif zamandır. .

*Kişisel gelişim okulda öğrenilen bilgidir. .

*Sosyalleşmedir. .

*Spor ve sanatla aktif ilgilenmektir. .

*Bir yabancı dili aktif kullanabilmektir.

*Meslek sahibi olmaktır. .

*Farklı kültürlerden insanlarla iletişime girebilmektir. .

*Evrensel normlarda Dünya Vatandaşı olabilmedir. .

Ancak günümüzün çocukları bilgi çağında büyümektedir. Yerel olan ile küresel olan iç içe geçmiştir. Teknolojinin hızlı geliştiği bir dönemde sadece okullu olmak,çocuklarımız için yeterli bir kişisel gelişimi hazırlayamamaktadır. Yeterlilik için farklı kanallarla çocuklarımızı beslemek durumundayız. Peki, çocuklarımıza hazırlayacağımız kişisel gelişimini nelere göre oluşturacağız?

Kişisel gelişim için temel iki kriter.

1)Çocukluk Çağı

2)Küreselleşme(Bilgi-Teknoloji)

*Her ikisinin de iletişim potansiyeli yüksektir.

*Her ikisi de öğrenmeye açıktır.

*Her ikisi de aktif ve dinamiktir.

*Her ikisi de hem yerellikten hem de küresellikten beslenir.

Ortak özelliklerin bu kadar çok olduğu iki olgunun sentezi de o kadar kolay olacaktır. Bilgi ve teknoloji gelecek dönemin temel iki anahtarıdır. Ebeveynler ve biz eğitimciler, hep birlikte çocuklarımızın hayatlarında bu iki olguyu verimli bir şeklide kullanmalıyız.

Bilgi ve teknolojiden çocuklarımızın yararlanmaları ailelerin ve eğitimcilerin ustalıklarına bağlıdır. Hangi birey, bu iki temel unsuru verimli kullanırsa başarı onunla olacaktır.