İnsan ve Davranışı

İnsan ve Davranışı
İnsan ve Davranışı
Bu kitap her çağdaş insanın bilmesi gereken modern psikolojinin temel kavramlarını ilk kez Türk bilim adamlarının katkılarıyla ve Türk toplum yapısının özellikleriyle kaynaştırarak sunmaktadır. Bu kitap Türkiye'de psikoloji alanında büyük bir boşluğu dolduracak ve uzun yıllar boyunca öğrencilerin yararlanacağı vazgeçilmez temel bir kaynak olacaktır.
 
Kitap psikoloji biliminin yöntemleri, niteliği, amaçları vs birçok konu üzerinde durmuş. Zaman zaman örneklerle de konular pekiştirilmiş.