Eğitim

 Anaokulları, çocukların ilköğretime hazırlandıkları bir dönemdir. İlköğretim yıllarında yapılacak derslerin altyapı çalışmaları anaokulu yıllarında tamamlanır. Anadili,matematik,kavramlar ve çizgi çalışmaları..vb. Anaokullarında eğitim olarak hedef; ilköğretime mental ve sosyal olarak adapte olabilecek ve ilköğretim yıllarının eğitiminden maximum verimi alabilecek mutlu ve kişilikli bireyler yetiştirmektir. Anaokullarında verilen eğitimle çocuklar  Sosyal, Mental, Duygusal ve Fiziksel olarak gelişim gösterirler. Anaokullarındaki eğitim, Milli Eğitim Bakanlık’ının yaşlara göre hazırladığı müfredata göre uygulanır. Bu programda dört temel alanla ilgili çalışmalar yapılır.

-Ana Dil Etkinlikleri
 
-Dört İşlem Etkinlikleri
 
-Bilişsel Beceri Etkinlikleri
 
-İnce ve Kaba Motor Beceri Etkinlikleri
 
Müfredat dışında her anaokulu kendi seçimlerine göre branş dersleri de uygulamaktadır. Drama, İngilizce, Müzik, Resim, Ritim, Satranç, Bilgisiyar, Yoga..vb. Bu yazıda Anaokulu eğitiminin içeriğini ve amaçlarını, sizlere kısa ve öz olarak anlatmak istiyorum.
 
Anadil Etkinliği
 
Erken çocukluk eğitiminin temel dersleri Türkçe ve Matematik’tir.Yaşamın her alanında ister okulda ister sosyal yaşamda her birey dil becerisine ihtiyaç duymaktadır.Anadil bir ihtiyaç meselesidir ve 0-6 yaş dönemi,dil becerisinin aktif olarak oluştuğu ve geliştiği bir dönemdir.Anaokullarında yapılan her etkinlik dil becerisiyle gerçekleşir. Anaokulunda dil etkinliğiyle varılmak istenilen hedef; Türkçe'yi zengin bir kelime bilgisiyle akıcı şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmektir.
 
Dört İşlem Etkinliği
 
Hayatımızın her alanında matematiğin varlığını hissederiz. Ancak matematik çoğu zaman sevilmeyen ve kaçınılan bir derstir. Anaokullarında çocuklar için matematiği bir zorunluluktan çıkarıp sevilerek yapılan bir faaliyet olması amaçlanır. Bu sayede çocuklar eğitim hayatları boyunca karşılaşacakları matematik dersinde daha başarılı olurlar.Matematik dersindeki hedef;düşünebilen, muhakeme edebilen, akıl yürütebilen ve eleştirebilen bağımsız bireyler yetiştirmektir.
 
Fen-Doğa Etkinlikleri
 
Mutlu ve sağlıklı bireylerin yetişmesi doğa ile barışık olmaktan geçer.Erken çocukluk eğitiminin temel amacı çocukların hem kendileriyle hem de doğayla barışık olmalarıdır. Anaokullarında doğayı sevmeleri ve anlamaları için Fen-Doğa etkinliklerinde deneyler, gözlemler ve araştırmalarla yaparak öğrenmeleri sağlanır.
 
Kitap Çalışmaları
 
Kitap çalışmaları 3 yaş ile başlamakta ve yaşlara göre de farklılık göstermektedir. Kitap çalışmalarını anadil, matematik, kavramlar ve çizgi çalışmaları olarak dört bölüme ayırabiliriz.Kitap çalışmalarında çocukların Bilişsel,Dilsel ve İnce-Kaba Motor becerileri geliştirilmesi amaçlanır.Anasınıfı ile kitap çalışmalarına okuma-yazma hazırlıkları da dahil olur.
 
Serbest Oyun
 
Çocuklar istedikleri arkadaşlarıyla ve tercih ettikleri oyuncaklarla zaman geçirdikleri etkinliğe "Serbest Oyun" denir.Kitap çalışmaları ve faaliyetler dışında kalan zamanlarda serbest oyuna geçilir.Serbest oyunla çocuklar birlikte oyun oynama kültürünü kazanırlar.Özgüven ve yaratıcılık serbest oyun ile gelişir. Geziler Anaokullarında dönem içinde çeşitli geziler düzenlenir.Çocukların arkadaşlarıyla gittikleri mekanları birlikte gezmeleri ,gözlem yapabilmeleri sağlanır. (Tiyatro etkinlikleri, Sunay akın Oyuncak Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Derince Harikalar Diyarı……vs )Geziler çocukların genel kültürlerin gelişmesine katkı sağlar. 
 
İngilizce
 
İngilizce günümüzde dünyanın her tarafında konuşulan küresel bir dildir. Çocukları günümüzün şartlarına yetiştirmek için anaokullarında oyun ve müzik odaklı ingilizce eğitimi verilir.Dil gelişiminin en aktif olduğu 2-6 yaş arasında anadilin yanında farklı dillerin öğrenilmesi bilişsel gelişime olumlu katkı sağlar. Araştırmalar dört dilin aynı anda öğrenilebildiğini göstermektedir. Yaratıcı Drama öğrenciler açısından hem keyifli hem de geliştirici bir etkinliktir.Taklit,sözel ifade,neden-sonuç ilişkisi kurma becerileri,el göz koordinasyonu  ve beden dilini geliştirir. Yaratıcı drama etkinliği çocukların yaratıcılık ile özgüvenini geliştirir.
 
Müzik
 
Anaokullarında müzik eğitimi ritim ile başlar.Ritim becerisi genel müzik becerisinin altyapısını oluşturur.Öğretilen şarkılar ile müzik eğitimi pekiştirilir.Birçok branş dersinde müzikten faydalanır ve etkinliklerinde müzik kullanır.Drama ,dans ve ingilizce gibi.Müzik eğitimi bilişsel ve dilsel gelişime katkı sağlar.Hafıza ve dikkati güçlendirir.
 
Bilgisiyar
 
Günümüzde İngilizce gibi bilgisiyar da artık eğitimin olmazsa olmazlarındandır. Bilgisiyar eğitimiyle çocukların genel eğitimi pekiştirmeye hedeflenir.Anaokullarında görsel ve işitsel algıyı geliştirici kavram ve sayı çalışmaları bilgisiyar eğitimiyle yapılmaktadır.
 
Modern Dans ve Bale
 
Aileler, çocuklarının profesyonel olarak sanat ve sporla ilgilenmelerini isterler ancak bu istekleri ülkemizin şartlarından dolayı genelde gerçekleşmez.Anaokullarında, ailelerin bu istekleri verilen branş dersi hizmetleriyle gerçekleştirilmeye çalışılır.Anaokullarında verilen eğitimle çocuklarımızın sanat ve spor konusunda bir altyapıya sahip olabilmeleri sağlanır. Modern dans etkinliği komplike bir eğitimdir. İçinde drama, müzik ve ritim bulunmaktadır. 
 
Beden Eğitimi
 
Beden eğitimi dersiyle çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlanıp sporun sevdirilmesi hedeflenir. Anaokullarında her sabah müzik eşliğinde yapılan beden eğitimi dersinde hem ince motor hem de kaba motor gelişimini içeren aktiviteler yaptırılır.Temel olarak topla yapılan hareketler ile jimastik hareketleri beden eğitiminde yaptırılır. Beden eğitimi dersi sayesinde el-göz koordinasyonu, dikkat ve görsel algı becerileri gelişir.