Eğitim

 Anaokulları, çocukların  ilköğretime  hazırlandıkları bir dönemdir.İlköğretim yıllarında yapılacak derslerin altyapı çalışmaları anaokulu yıllarında tamamlanır. Anadili,matematik,kavramlar ve çizgi çalışmaları..vb. Anaokullarında eğitim olarak hedef; ilköğretime mental ve sosyal olarak adapte olabilecek ve ilköğretim yıllarının eğitiminden  maximum verimi alabilecek mutlu ve kişilikli bireyler yetiştirmektir.Anaokullarında  verilen  eğitimle çocuklar   Sosyal , Mental , Duygusal ve Fiziksel olarak  gelişim gösterirler. Anaokullarındaki  eğitim,   Milli Eğitim Bakanlık’ının yaşlara göre hazırladığı müfredata göre  uygulanır.Bu programda dört temel alanla ilgili çalışmalar yapılır.

 
-Ana Dil Etkinlikleri
 
-Dört İşlem Etkinlikleri
 
-Bilişsel Beceri Etkinlikleri
 
-İnce ve Kaba Motor Beceri Etkinlikleri
 
Müfredat dışında her anaokulu kendi seçimlerine göre  branş dersleri de uygulamaktadır.Drama,İngilizce,Müzik,Resim,Ritim,Satranç,Bilgisiyar,Yoga.vbBu yazıda Anaokulu eğitiminin içeriğini ve  amaçlarını, sizlere kısa ve öz  olarak anlatmak istiyorum:
 
Anadil  Etkinliği
 
Erken çocukluk eğitiminin  temel dersleri Türkçe ve Matematik’tir.Yaşamın  her alanında ister okulda ister sosyal yaşamda her birey dil becerisine ihtiyaç duymaktadır.Anadil bir ihtiyaç meselesidir ve 0-6 yaş dönemi,dil becerisinin aktif olarak oluştuğu ve geliştiği bir dönemdir.Anaokullarında yapılan her etkinlik  dil becerisiyle gerçekleşir .Anaokulunda dil etkinliğiyle varılmak istenilen hedef ;Türkçeyi  zengin bir kelime bilgisiyle akıcı şekilde  kullanabilen bireyler yetiştirmektir.
 
Dört İşlem Etkinliği
 
Hayatımızın her alanında matematiğin varlığını  hissederiz ancak matematik çoğu zaman sevilmeyen ve kaçınılan bir derstir. Anaokullarında çocuklar için matematiği bir zorunluluktan çıkarıp  sevilerek yapılan bir faaliyet olması  amaçlanır.Bu sayede çocuklar eğitim hayatları  boyunca karşılaşacakları matematik dersinde daha başarılı olurlar.Matematik dersindeki hedef;düşünebilen ,muhakeme edebilen,akıl yürütebilen ve eleştirebilen bağımsız bireyler yetiştirmektir.
 
Fen-Doğa Etkinlikleri.
 
Mutlu  ve sağlıklı bireylerin yetişmesi  doğa ile barışık olmaktan geçer.Erken çocukluk eğitiminin temel amacı çocukların  hem kendileriyle hem de doğayla barışık olmalarıdır. Anaokullarında doğayı sevmeleri ve  anlamaları için  Fen-Doğa etkinliklerinde  deneyler, gözlemler ve araştırmalarla yaparak öğrenmeleri sağlanır.
 
 Kitap çalışmaları
 
Kitap çalışmaları 3 yaş ile başlamakta  ve yaşlara göre  de farklılık göstermektedir. Kitap çalışmalarını anadil, matematik , kavramlar ve çizgi çalışmaları olarak dört bölüme ayırabiliriz.Kitap çalışmalarında çocukların Bilişsel,Dilsel ve İnce-Kaba Motor becerileri geliştirilmesi amaçlanır.Anasınıfı ile kitap çalışmalarına okuma-yazma hazırlıkları da dahil olur.
 
Serbest oyun
 
Çocuklar istedikleri arkadaşlarıyla ve  tercih ettikleri oyuncaklarla  zaman geçirdikleri etkinliğe  serbest oyun denir.Kitap çalışmaları ve faaliyetler dışında kalan zamanlarda serbest oyuna geçilir.Serbest oyunla çocuklar birlikte oyun oynama kültürünü kazanırlar.Özgüven  ve yaratıcılık serbest oyun ile gelişir. Geziler Anaokullarında dönem içinde çeşitli geziler düzenlenir.Çocukların arkadaşlarıyla gittikleri mekanları birlikte gezmeleri  ,gözlem yapabilmeleri sağlanır  .(Tiyatro etkinlikleri,Sunay akın Oyuncak Müzesi,Dolmabahçe Sarayı,Derince Harikalar Diyarı……vs )Gezilerçocukların genel kültürlerin gelişmesine katkı sağlar. 
 
İngilizce
 
İngilizce günümüzde dünyanın her tarafında konuşulan  küresel bir dildir. Çocukları günümüzün şartlarına yetiştirmek  için anaokullarında  oyun ve müzik odaklı ingilizce eğitimi verilir.Dil gelişiminin  en aktif olduğu 2-6 yaş arasında anadilin yanında farklı dillerin öğrenilmesi bilişsel gelişime olumlu katkı sağlar.Araştırmalar dört dilin aynı anda öğrenilebildiğini göstermektedir.Yaratıcı dramaYaratıcı Drama öğrenciler açısından hem keyifli hem de geliştirici bir etkinliktir.Taklit,sözel ifade,neden-sonuç ilişkisi kurma becerileri,el göz koordinasyonu   ve beden dilini geliştirir. Yaratıcı drama etkinliği  çocukların yaratıcılık ile özgüvenini geliştirir.
 
Müzik
 
Anaokullarında müzik eğitimi ritim ile başlar.Ritim becerisi genel müzik becerisinin altyapısını oluşturur.Öğretilen şarkılar ile müzik eğitimi pekiştirilir.Birçok branş dersinde müzikten faydalanır ve etkinliklerinde müzik kullanır.Drama ,dans ve ingilizce gibi.Müzik eğitimi bilişsel ve dilsel gelişime katkı sağlar.Hafıza ve dikkati güçlendirir.

Bilgisiyar
 
Günümüzde İngilizce gibi bilgisiyar da  artık  eğitimin olmazsa olmazlarındandır. Bilgisiyar  eğitimiyle çocukların genel eğitimi pekiştirmeye hedeflenir.Anaokullarında görsel ve işitsel algıyı geliştirici  kavram ve sayı çalışmaları  bilgisiyar eğitimiyle yapılmaktadır.

Modern dans ve bale
 
Aileler ,çocuklarının profesyonel olarak  sanat ve sporla ilgilenmelerini isterler ancak bu  istekleri  ülkemizin şartlarından dolayı  genelde gerçekleşmez.Anaokullarında ,ailelerin bu istekleri  verilen  branş dersi hizmetleriyle gerçekleştirilmeye çalışılır.Anaokullarında verilen  eğitimle  çocuklarımızın sanat ve spor konusunda  bir altyapıya sahip olabilmeleri sağlanır.Modern dans etkinliği komplike bir eğitimdir.İçinde drama ,müzik ve ritim bulunmaktadır. 
 
Beden Eğitimi
 
Beden eğitimi dersiyle çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlanıp  sporun sevdirilmesi hedeflenir. Anaokullarında her sabah müzik eşliğinde yapılan beden eğitimi dersinde hem ince motor  hem de kaba motor gelişimini  içeren  aktiviteler  yaptırılır.Temel olarak topla yapılan hareketler ile jimastik hareketleri beden eğitiminde yaptırılır. Beden eğitimi dersi sayesinde el-göz koordinasyonu, dikkat ve görsel algı becerileri gelişir.