Çocuklarda Altına İşeme

Çocuklarda Altına İşeme
Çocuklarda Altına İşeme

Nokturnal enürezis (NE) çocukluk çağının en sık karşılaşılan sorunlarından biridir (1-3). Yunanca “idrar yapmak” (enourein) sözcüğünden gelmektedir. Enürezis üriner kontrolün sağlanması gereken yaştan sonra görülen istemsiz idrar kaçırmadır. Hastayı, ailesini ve çevresini etkileyen önemli bir problemdir. Enürezis çocuğun kendine güvenini azaltır, utanç duymasına ve psikolojik sorunlara neden olabilir. Ayrıca toplumumuzun bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayışı konunun istismarına neden olmaktadır. Enürezisin kendisinden çok, ailelerin ve toplumun yanlış tutumları zarar vermektedir. Kullanılan cezalandırma yöntemleri çocuk üzerinde etkisi ömür boyu sürecek izler bırakmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, enürezisli çocuğa yaklaşımın temelinde çocuğun benlik duygusu zedelenmeden sorunun atlatılması olmalıdır. En önemli görev aileye düşse de mutlaka multidisipliner olarak ele alınıp tedavi edilmelidir.

Beş yaşındaki çocukların %20'si ayda en az bir kez altlarını ıslatır, erkek çocukların %5'i, kız çocukların %1’i her gece idrar kaçırırlar. NE, 5-6 yaşındaki çocuklar da ayda 2 kez yada daha fazla, 6 yaş üzerindeki çocuklarda ise ayda bir kez yada daha fazla yatağı ıslatma şeklinde tanımlanabilir (3). Çocuklar 5 yaşını dolduruncaya kadar enüretik kabul edilmemelidir. Nokturnal enürezis; primer ve sekonder olmak üzere 2 gruba ayrılır.
 
1. Primer enürezis: Mesane kontrolü hiçbir zaman kazanılmamıştır. Vakaların %80'ni oluşturur. Genelde sadece gece görülür ve çoğunlukla tek başına bulunur. Bu gurupta daha çok genetik yatkınlık, biyolojik ve gelişimsel etkenler sorumlu tutulmuştur.
2. Sekonder enürezis: En az 6 ay kuru kaldıktan sonra tekrar idrar kaçırmaya başlanması durumudur. Enürezisin %20'sini oluşturur. Daha çok 5-8 yaşlarında görülür. Sekonder NE’den genellikle organik ve psikolojik nedenler sorumludur (4). Enürezisle birlikte mesane ile ilişkili semptomların bulunmasına göre monosemptomatik ve polisemptomatik olabilir. Monosemptomatik enürezis nokturnada gece yatağı ıslatma dışında herhangi bir semptom yoktur. Polisemptomatik enürezis nokturnalı hastalarda ani sıkışma hissi, acil idrar yapma ihtiyacı ve sık idrara gitme gibi bulgular vardır.