Ana Okuluna Başlarken

 Sağlıklı çocukların yetiştirilmesi hem ebeveynler için   hem de toplumların sağlıklı olması  için önemlidir. Toplumun sağlıklı   olması için çocukların doğudukları  ve büyüdükleri şartların ebeyvenlere imkanlar  sağlaması  gerekmektedir.(Sağlık ve eğitim hakkı gibi)

 
Var olan İmkanlar eğitimli anne babaların olmasını sağlayacaktır.Eğitimli ebeveynler çocukların sağlıklı gelişmesi için gereken donanıma sahip olacaktır.  Ebeveynlerin yeterliliği  ise çocukların  sağlıklı gelişmesi  için ön ayak olacaktır.
 
Çocuk gelişiminin önemli bir  faktörü Erken Çocukluk Eğitimidir.Erken çocukluk eğitimi kreş ve anaokulları ile başlar.
 
Türk toplumundaki ailelerin geleneksel olarak kreş ve anaokullarına bakışı temkinlidir.Toplumumuzda  çocuk bakımı ve eğitimi  ilkokula kadar ailede verilme eğilimi bulunmaktadır.Son yıllarda bu bakışaçısı kentleşme ile  artan çekirdek aile sayısı ve çalışan anne baba sayısı ile değişmektedir.
 
Bu gelişmelerin paralelinde Türkiye’deki kreş ve anaokullarınn sayısı da artmaktadır.  Erken Çocuk Eğitimi yaygınlaşmaktadır.
 
Peki kreş ve anaokullarının çocuk gelişimindeki işlevi nedir?
 
Çocuk ilk aktif sosyalleşmesini anaokullarında yaşar. Aktif sosyalleşme ile  birlikte Anaokulları Çocukların  Dilsel, Sosyal, Bilişsel ve Psikomotor gelişimine olumlu katkı sağlar.Çocukların bu alanlarda kendilerini  erken geliştirmeleri   fisiksel ,mental  ve duygusal olgunlukla sonuçlanır.
 
Anaokulunda çocuk aktif oyunla tanışır. Oyun  öğrenmeyi aktifleştirir. Oyun ile Bilişsel,Dilsel psikomotor ve sosyal beceriler açısından gelişim sağlanır.Bireysel ve grup oyunları ile çocukların yaratıcılıkları ve özgüvenleri artar.
 
Anaokullarında öğretmenlerin eşliğinde yapılan faaliyet çalışmaları sayesinde  çocukların hem psikomotor becerileri hem de yaratıclık becerileri gelişir.
 
Oyun oynamak arkadaşlık kurmayı ve sürdürmeyi öğretir.Arkadaşlık  kurma becerisi  sayesinde iletişim becerilerinin olumlu gelişir.Algılama ,anlama ve kendini ifade aktifleşir.
 
Oyun sırasında (örneğin evcilik) cinsiyet rolleri  öğrenilinir. Bu öğrenme sosyal zekayı olumlu etkiler.
 
Farklı oyunlarla tanışma ve uygulama bilişsel ,psikomotor ve yaratacılık becerilerini geliştirir .Oyun aynı zamanda sosyal kuralları öğrenme yoludur .Oyun kurallarına uyma ,oyunda kaybetme ve kazanma,paylaşma ve dayanışma,arkadaşına saygı duyma ...vb.
 
Anaokulları sosyal kurallar ile çalışır.Herşey belli bir düzen içinde sürerken insan ilişkileri  de belli sosyal kurallar ile inşa edilir.Saygı ,Sevgi, hoşgörü ve Dayanışma esastır.Çocuklar aileleri dışında ilk sosyal kurallar ile  anaokullarında tanışır.Kurallar nettir ve tutarlıdır.Kişilere göre değişmez. Çocuklar kuralların net  ve değiştirlemez olduğunu  çok hızlı bir şekilde öğrenerek  uyarlar.Yaş düzeyi kuralların ne kadar öğrenileceği ve uygulanacağı konusunda belirleyicidir.Kuralların  tutarlı bir şekilde uygulanması çocukların duygusal ve düşünsel olarak  olgunlaşmasını sağlar.Bu olgunluk anaokulundan alınan verimi artttırır.Öğrenme daha aktif olur ve  çocuğun okuldan aldığı keyif artar.
 
Çocukların Özbakım becerileri ev yaşantısına paralel olarak anaokullarında  geliştirilir ve pekiştirilir. Çocuk gelişiminde temel öğrenme; model alarak öğrenmedir.Çocuklar kıyafet konusundan temizlik konusuna ,yemekten oyuna kadar anaokulunda düzenin nasıl işlediğini ve neler yapıldığını ilk önce gözlemler  sonra  dener ve  arkasından   öğrenir ve benimser.  Çocuklar bu deneyimler sayasinde özbakım  ihtiyaçlarını kendi başına yapmaya başlarlar.Üstünü başını kendi başına giyinir,yemeğini kendi başına yer,temizlik ihtiyaçlarını kendi başına yapar...vb.
 
Anaokullarında  mevcut olan yemek programlarını çocuk diyetisyenleri  tarafından  yapılır.Yemek programları her türlü sebze,meyva ve eti içermektedir.Bu sayede çocuk her türlü besini deneyebilmekte ve zaman içinde alışabilmektedir. Bu yemek kültürü ;yemek seçme lüksünü ortadan kaldırır
 
Çocukların sosyal ortamda birlikte belli bir düzen içinde yemek yemeleri ;yemek alışkanlıklarının olumlu  yönde gelişmesini sağlamaktadır.
 
Çocukların yemek seçmemesi ve her türlü besini alması ,fiziksel gelişimi olumlu etkilemektedir.
 
Çocuklar bütün bu gelişmeler sonucunda  özgüvenli ve karakterli bireylere dönüşürler. Karakter ve özgüven arkasından  eğitim ile donanım sağlanır.
 
Çocuklar bütün bu gelişmeleri gösterirken ebveynleri de çocuk yetiştirme konusunda deneyim sağlayıp ve olgunlaşırlar.Erken Çocuk Eğitimi hem çocukları hem de ebeveynleri gelecek yıllardaki eğitim hayatına hazırlar.