Ana Okuluna Başlarken

 Sağlıklı çocukların yetiştirilmesi hem ebeveynler için hem de toplumların sağlıklı olması için önemlidir. Toplumun sağlıklı olması için çocukların doğudukları ve büyüdükleri şartların ebeyvenlere imkanlar sağlaması gerekmektedir.(Sağlık ve eğitim hakkı gibi)

 
Var olan imkanlar eğitimli anne babaların olmasını sağlayacaktır.Eğitimli ebeveynler çocukların sağlıklı gelişmesi için gereken donanıma sahip olacaktır. Ebeveynlerin yeterliliği ise çocukların sağlıklı gelişmesi için ön ayak olacaktır.
 
Çocuk gelişiminin önemli bir faktörü Erken Çocukluk Eğitimi'dir. Erken çocukluk eğitimi kreş ve anaokulları ile başlar.
 
Türk toplumundaki ailelerin geleneksel olarak kreş ve anaokullarına bakışı temkinlidir.Toplumumuzda çocuk bakımı ve eğitimi ilkokula kadar ailede verilme eğilimi bulunmaktadır.Son yıllarda bu bakış açısı kentleşme ile artan çekirdek aile sayısı ve çalışan anne baba sayısı ile değişmektedir.
 
Bu gelişmelerin paralelinde Türkiye’deki kreş ve anaokullarınn sayısı da artmaktadır. Erken Çocuk Eğitimi yaygınlaşmaktadır.
 
Peki kreş ve anaokullarının çocuk gelişimindeki işlevi nedir?
 
Çocuk ilk aktif sosyalleşmesini anaokullarında yaşar. Aktif sosyalleşme ile birlikte Anaokulları Çocukların Dilsel, Sosyal, Bilişsel ve Psikomotor gelişimine olumlu katkı sağlar.Çocukların bu alanlarda kendilerini erken geliştirmeleri fiziksel, mental ve duygusal olgunlukla sonuçlanır.
 
Anaokulunda çocuk aktif oyunla tanışır. Oyun öğrenmeyi aktifleştirir. Oyun ile Bilişsel, Dilsel Psikomotor ve Sosyal Beceriler açısından gelişim sağlanır.Bireysel ve grup oyunları ile çocukların yaratıcılıkları ve özgüvenleri artar.
 
Anaokullarında öğretmenlerin eşliğinde yapılan faaliyet çalışmaları sayesinde çocukların hem psikomotor becerileri hem de yaratıcılık becerileri gelişir.
 
Oyun oynamak arkadaşlık kurmayı ve sürdürmeyi öğretir. Arkadaşlık kurma becerisi sayesinde iletişim becerilerinin olumlu gelişir.Algılama, anlama ve kendini ifade aktifleşir.
 
Oyun sırasında (örneğin evcilik) cinsiyet rolleri öğrenilinir. Bu öğrenme sosyal zekayı olumlu etkiler.
 
Farklı oyunlarla tanışma ve uygulama bilişsel, psikomotor ve yaratacılık becerilerini geliştirir. Oyun aynı zamanda sosyal kuralları öğrenme yoludur. Oyun kurallarına uyma, oyunda kaybetme ve kazanma, paylaşma ve dayanışma, arkadaşına saygı duyma..vb.
 
Anaokulları sosyal kurallar ile çalışır.Herşey belli bir düzen içinde sürerken insan ilişkileri de belli sosyal kurallar ile inşa edilir.Saygı, sevgi, hoşgörü ve dayanışma esastır. Çocuklar aileleri dışında sosyal kurallar ile ilk anaokulunda tanışır. Kurallar nettir ve tutarlıdır. Kişilere göre değişmez. Çocuklar kuralların net ve değiştirilemez olduğunu çok hızlı bir şekilde öğrenerek uyarlar. Yaş düzeyi kuralların ne kadar öğrenileceği ve uygulanacağı konusunda belirleyicidir.Kuralların tutarlı bir şekilde uygulanması çocukların duygusal ve düşünsel olarak olgunlaşmasını sağlar.Bu olgunluk anaokulundan alınan verimi artttırır. Öğrenme daha aktif olur ve çocuğun okuldan aldığı keyif artar.
 
Çocukların Özbakım becerileri ev yaşantısına paralel olarak anaokullarında geliştirilir ve pekiştirilir. Çocuk gelişiminde temel öğrenme; model alarak öğrenmedir.Çocuklar kıyafet konusundan temizlik konusuna, yemekten oyuna kadar anaokulunda düzenin nasıl işlediğini ve neler yapıldığını ilk önce gözlemler sonra dener ve arkasından öğrenir ve benimser. Çocuklar bu deneyimler sayasinde özbakım ihtiyaçlarını kendi başına yapmaya başlarlar.Üstünü başını kendi başına giyinir,yemeğini kendi başına yer,temizlik ihtiyaçlarını kendi başına yapar...vb.
 
Anaokullarında mevcut olan yemek programlarını çocuk diyetisyenleri tarafından yapılır.Yemek programları her türlü sebze, meyve ve eti içermektedir. Bu sayede çocuk her türlü besini deneyebilmekte ve zaman içinde alışabilmektedir. Bu yemek kültürü; yemek seçme lüksünü ortadan kaldırır
 
Çocukların sosyal ortamda birlikte belli bir düzen içinde yemek yemeleri ;yemek alışkanlıklarının olumlu yönde gelişmesini sağlamaktadır.
 
Çocukların yemek seçmemesi ve her türlü besini alması, fiziksel gelişimi olumlu etkilemektedir.
 
Çocuklar bütün bu gelişmeler sonucunda özgüvenli ve karakterli bireylere dönüşürler. Karakter ve özgüven arkasından eğitim ile donanım sağlanır.
 
Çocuklar bütün bu gelişmeleri gösterirken ebveynleri de çocuk yetiştirme konusunda deneyim sağlayarak olgunlaşırlar. Erken Çocuk Eğitimi hem çocukları hem de ebeveynleri gelecek yıllardaki eğitim hayatına hazırlar.