Adaptasyon

 Çocuklarımız  iki yaştan itibaren kendi yaşıtlarıyla oynamaya ihtiyaç duyarlar. Anne babalar  çocuklarıyla her ne kadar zaman geçirse bile çocukların sosyalleşme ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayamazlar. Çocuklar sosyalleşmeye ihtiyaç duyarlar. Anaokulu bu ihtiyacı karşılamak için en  uygun  sosyal mekandır.

 
Anaokuluna başlanılan ilk dönemde çocuklara adaptasyon dönemi uygulanır. Adaptasyon döneminde çocukların okulu sevmeleri  ve alışmaları hedeflenir.Bu dönemini yaşamak hem çocuk hem  de aileler için  faydalı olmaktadır.Esnek kurallardan oluşan bu dönem, çocukların kendi başlarına  okulda kalabilme olgunluğa erişebilmeleriyle  sonlandırılır.
 
Adaptasyon döneminde  eğitimcilerin temel beklentisi çocukların okula rahat gelip ve  evlerine mutlu  bir şekilde dönebilmeleridir. Okulda keyifli zaman geçirmeleri çocukların okula rahat alışmalarını sağlayacaktır.
 
Okula yeni başlanılan bu dönemde anne babalar da çocukları gibi hassastır.Okula başlama ve okulda yaşanabilecek problemlerle ilgili kaygı duyarlar.Bu dönemin az problemle atlatılabilmesi anne babaların kaygısını azaltacaktır. Kaygı ortadan kalktıkça  anne babalar okuldan daha çok yararlanmaya başlayacaktır.
 
Yuvaya ilk başlanılan dönemde çocuklara sosyal kurallar esnek uygulanır  .Zaman geçtikçe çocuklara sosyal kuralların ne olduğu anlatılmaya başlanır ayrıca çocuklar okulda zaman geçirdikçe okulda uygulanan kuralları gözlemleme fırsatına sahip olurlar. Çocuklar öğretmenlerine güven duyduktan sonra ve okullarını sevdikten sonra okulun kurallarını rahatlıkla uygulamaya başlarlar..
 
Adaptasyon döneminde çocukların tepkileri farklı olabilmektedir. Bazı çocuklar ebeveynlerinden rahatlıkla ayrılabilir ve ebeveynlerini okul zamanında aramazken,  bazı çocuklar ise ebeveynlerine düşkün olup okula başladığı ilk dönemlerde ebeveynini bırakamamaktadır. Adaptasyon dönemi bu farklılıklardan dolayı her çocuğa farklı bir programda  uygulanır.
 
Çocukların tepkileri adaptasyon döneminin yapısını ve süresini belirler. Bu dönemde eğitimciler sabırlı olmalı ve anne babalarda okula devam konusunda kararlı davranmalıdır.Çocuklar okula ilk başladıkları dönem anne babalara tepki gösterebilirler.Okula gelirken ağlayabilir ve anne babayı bırakmak istemeyebilirler.
 
Bu tepkiler okula ilk başlayan çocukların çoğunda olmaktadır.Bu tepkilerin veren çocukların daha iyi  okula alıştıkları da tecrübelerle bilinmektedir.Biraz zaman ve okula devam konusunda  anne babanın kararlı tutum sergilemesi, çocukların okula alışması için yetecektir
 
Çocuklar anaokulu çağında beslenme ve uyku konusunda hassas olurlar.Beslenme konusunda seçici davranıp her yemeği yemezler.Çocuklar ,beslenme  konusunda hassas olan anne babalara bu yaşlarda zorluk çıkartırlar.
 
Anaokuluna yeni  başlayan çocuk zaten tedirgindir.Okula adaptasyon konusunda zaman ihtiyacı varken bir de beslenme konusu gündeme alınırsa çocuk için ayrı bir zorlayıcı durum meydana gelecektir.Çocuk öğretmeniyle yemek konusunda karşı karşıya gelecek ve ilişkileri zedelenecektir
 
Uyku da beslenme gibi diğer hassas bir konudur.Adaptasyon dönemi bitmeden uyku konusunda da çocuktan  herhangi bir beklentiye girilmemelidir.
 
Adaptasyon döneminin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için çocuğun öğretmeniyle güven ilişkisini   kurması lazımdır. Öğretmenine güvenen çocuk hem beslenmeye hem de uykuya gönüllü olarak katılacaktır. Anne babaların bu iki konuda çocuklardan anaokulu alışana kadar herhangi bir beklentiye girmemeleri sağlıklı olacaktır.
 
Adaptasyon dönemini bittikten sonra esas hem anne babalar hem de çocuklar için  okullu olmanın keyfi ortaya çıkacaktır. Çocuklarımız okullu olmanın faydalarını zamanla görecektir.
 
Adaptasyon dönemini bittikten sonra esas hem anne babalar hem de çocuklar için  okullu olmanın keyfi ortaya çıkacaktır. Çocuklarımız okullu olmanın faydalarını zamanla görecektir.