Özgüven

Özgüven
Özgüven
Aile içinde kullanılan her kelime. Mimik gibi şeyler çocuğa öz değeri hakkında fikir verir. Aile ortamında değersizlik hisseden bir çocuk okulda herhangi bir başarısızlıkla karşılaştığında bunu gözünde büyütür değersizlik duygusunu pekiştirir.
 
Çocuk ebeveynleri tarafından anlaşılmak ister. Kendi dünyasının büyüklerin dünyasından farklı olduğumun bilinmesini ister. Çocuk kendi gelişim dönemine göre yorumlamak ister, her şeyi merakla sorarak öğrenmek ister. Önemsendiğini ve sevildiğini bilmek ister. Dokunulmak, güven, düzen, sosyalleşme, duygusal uyarım, kendini değerli hissetmek ister özgüven geliştirmek için farklılıklara saygı göstermek. Karşılaştırma yapmamak, kendi yetenekleri ile ilgili doğru bilinçlenmelerine yardımcı olmak gerekir. İletişim kurarken göz teması kurmak, kendini ifade etmesine izin vermek, duygularını önemsemek gerekir. Anne baba tutumlarının tutarlı ve dürüst olması gerekir. Karşılıklı saygı ilişkinin temelinde olması gereken bir unsurdur. Özgüveni gelişmemiş, aşırı korumacı ve baskılayıcı bir ortamda yetişen çocuklar, özellikle sosyal hayat içerisinde sıkıntılar yaşar. Anneden ayrılma ile ilgili yoğun kaygı, sürekli onay bekleme ya da sorunları çözme konusunda isteksizlik görülür. Akran ilişkilerindeki rekabeti tölere edemezler ve bir grubun parçası olabilmek adına çabalamazlar. Bunun yanında karar almada güçlük çekebilirler. Ancak; çocuğa özgüven aşılanırken belirlenmesi gereken sınırlar da önemlidir örneğin aşırı özgüven sahibi olmak sınırlarını bilmemekle tanımlanabilir.
 
Sağlıklı özgüven gelişiminde çocuğun yaşından beklenen duygusal ve sosyal olgunluğu göstermesini bekleriz. Bunu yaparken çocuğu empati bilinci geliştirmesinde yardımcı olmalı, kendisi dışında gelişen olaylara, akranlarına ve büyüklerine saygı duyması gerektiği mesajını da vermeliyiz. Özgüven aşılamak için çocuğu sürekli övmek ve dış etkenleri küçümsemek gibi bir tutuma girilmemelidir. Ona değerli olduğunu hissettirirken bir yandan dış dünya ile ilgili bilgi verilmeli ve saygı çerçevesinde davranması gerektiği öğretilmelidir.
 
Çocuğa özgüven aşılanırken önemli olan onun her istediğini yapmak, bir dediğini iki etmemek çok kıymetli eşyalarla onu ödüllendirmek değil; yalnızca sevildiğini ve anlaşıldığını hissettirmek ile mümkün olabilir. Evde çocuğun söyledikleri dinlenip saygı gösterilirse çocuk da okulda öğretmenlerini ve akranlarını dinleme becerisini geliştirebilir. Böylelikle hem özsaygısı olan hem de diğer insanlara saygı duyan bir birey gelişimine katkıda bulunabiliriz.