Kozmos

Kozmos
Kozmos
İnsanoğlu yüzyıllardan beri yaşadığı çevreyi anlamaya çalışıyor. Bu çaba insanoğlunun doğadaki ihtiyaçlarından kaynaklandı.
 
İhtiyaçlar, insanlığın doğayı tanıma ve anlama çabasının oluşmasını sağladı. İnsanoğlunun doğadaki çabası ve ihtiyaçlarını gidermek için gösterdiği motivasyon, bilimin doğuşunu getirdi.
Bilim;
Araştırmaktır.
Keşfetmektir.
Anlama çabasıdır.
Öğrenmedir.
İnsanlığın yaşamdaki konforudur.
Bilimsel tecrübe yüzyıllar içinde birikerek oluştu. Keşifler ve icatlar bilimsel kültürün pekişmesine yardımcı oldu.
Bilimsel kültürün gelişmesiyle bu yüzyılda teknolojinin doğuşu gerçekleşti. Teknoloji büyük bir hızla da ilerlemektedir. Bilim tüm hayatımıza teknoloji ile daha fazla dâhil olmaya başlamıştır. Makinelerde, akıllı telefonlarda, yapay zekaya sahip bilgisayarlarda, gelecekteki robotlarla... Hayatın her alanında teknolojinin etkisini hissetmekteyiz.
Teknolojinin hızlı gelişimi doğal olarak çocuklarımızın tüm eğitim alanlarını da etkilemektedir. Teknolojik gelişmelerin dikkate alınmadığı bir eğitim düşünülemez hale gelmiştir.
Teknolojinin eğitimde ki yerine gelirsek öncelik, çocuklarımızı bilimsel düşünme becerisi ile buluşturmaktır. Arkasından da teknolojinin imkânları, çocuklarımıza zarar vermeyecek dozda eğitime dâhil edilmelidir.
Çocuklarımızın doğal yapısı ile bilimin arasında kuvvetli benzerlikler bulunur.
Çocuklar;
Meraklıdır
Hayat doludur
Öğrenme isteği belirleyicidir.
Keşfetmek isterler
Heyecan doruktadır.
Enerji yüksektir.
Bilim ile çocukların kodları benzeşmektedir.
Bilimsel eğitim anaokulundan itibaren başlar.
Hedef, bilimsel kültürü tüm yaşama yayabilen çocuklar yetiştirmektir.
Yaşam dolu,
Mutlu,
Araştıran,
Meraklı,
Sağlıklı muhakeme yapabilen,
Gözlem yapabilen,
Yorum yapabilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz.
Arkasından da uzay gelmektedir.
Küçük astronotlar anaokulundan çıkar.
Uzayla ilk temas okul öncesidir.
Uzaya yolculuk oyunu ilk defa anaokulunda oynanır.
 
Psk. Barış Ülkümen